Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Szwajcarska Dolina udostępniona mieszkańcom. Zobacz jak wygląda park - wideo

W piątek 27 maja Park Szwajcarska Dolina został udostępniony mieszkańcom. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie w rekreacyjno-wypoczynkowej przestrzeni na terenie kompleksu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach.

logotypy projektowe

Główne wejście do parku zostało umiejscowione od strony skrzyżowania ulic Łukowej i Łukasiewicza. Powstał tu skwer wykonany z ozdobnych płyt betonowych. Znajduje się na nim fontanna posadzkowa i tablice informacyjne. W środkowej części parku wykonany został naturalny staw rekreacyjny, który stanowi początek strumienia, biegnącego dalej w formie kaskad przez cały obszar parku.

Wzdłuż naturalnie płynącego strumienia została wykonana ścieżka spacerowa. Powstały drewniane platformy, podesty i pomosty, będące dobrymi punktami do obserwacji przyrody.

W parku znajduje się też wiele ścieżek pieszych o różnorodnych nawierzchniach m.in. mineralnej i z kostki brukowej, zamontowano także urządzenia edukacyjne dla dzieci, urządzenia placu zabaw, siłowni plenerowej, tablice edukacyjne, ławki, kosze na śmieci.

 

Między parkiem głównym a stadionem umiejscowiono polanę piknikową w postaci otwartego obszaru z meblami piknikowymi. Polana ma charakter wypoczynkowy. Znajduje się na niej krąg ogniskowy, a na skarpie stadionu miejskiego powstała widownia dla organizacji zajęć plenerowych np. dla młodzieży szkolnej

W parku znajdzie się także tzw. aktywna dolina - tereny o charakterze rekreacyjno-sportowym. Powstała tam ścieżka o charakterze górskim, górka saneczkowa oraz drewniana kładka na poziomie górnej skarpy doliny.

Prace w parku przeprowadzono z wyjątkową dbałością o istniejące tereny zielone. Wycinkę drzew ograniczono do absolutnego minimum. Zasadzonych dodatkowo ponad 300 drzew polskich gatunków, obejmujących dęby, wiązy, lipy, graby, olchy, sosny. Pojawiły się także rośliny biocenotyczne, a na obszarze 7 tys. m2 zasiano łąki kwietne. Zachowano także częściowo drzewa martwe, które stały się schronieniem dla wielu gatunków flory i fauny.

Przypominamy, że na budowę dwóch parków - tzw. Szwajcarska Dolina przy MOSiR, na terenie Osiedla Tomaszówka oraz przy ulicy Królowej Jadwigi, na terenie Osiedla Barbara, Gmina Czechowice-Dziedzice otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW w wysokości blisko 8 milionów złotych. Są to środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego) realizowanego przez NFOŚiGW. Dzięki temu budowa obu parków, o łącznej powierzchni 10 ha, została w około dwóch trzecich sfinansowana ze środków spoza budżetu gminy.

Oficjalne otwarcie parku, w trakcie którego odbędzie się Piknik na Powitanie Lata i Pojedynek o tytuł Superdzieciaka, odbędzie się w piątek 24 czerwca. 

 

Nie