Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Więcej informacji

logotyp recyklinguZużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych, odbierany jest w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, mieszczącym się przy ulicy Prusa 33 w Czechowicach-Dziedzicach.

 

Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu.

Poziomy recyklingu osiągnięte przez podmioty obsługujące nieruchomości niezamieszkałe w kolejnych latach: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice:

  • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – istniejące instalacje komunalne,
  • bioodpadów, stanowiących odpady komunalne – instalacje przeznaczane do przetwarzania bioodpadów.