Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Czechosław

Czechosław - nagroda gospodarcza w Czechowicach-Dziedzicach

Statuetka CzechosławaCzechosławy to nagrody gospodarcze przyznawane najlepszym lokalnym firmom przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic. Co roku przyznawane są dwie statuetki: jedna w kategorii - „Produkcja i budownictwo”, druga w kategorii - „Handel i usługi”. Kapituła konkursu ma także prawo przyznania w trybie pozakonkursowym honorowego tytułu Czechosława.
Czechosławy to wyraz szczególnego uznania dla lokalnych przedsiębiorców, których zaangażowanie i praca przyczyniają się do rozwoju gospodarczego Czechowic-Dziedzic, regionu i - szerzej - całego kraju, a także angażujących się w życie społeczno-kulturalne miasta. Nagrodą dla zwycięzców obu kategorii jest dyplom potwierdzający otrzymanie tytułu oraz okolicznościowa statuetka - Czechosław. Sens nagrody najlepiej oddaje etymologia statuetki: Czechosław to osoba sławiąca Czechowice-Dziedzice. Elegancka i krocząca naprzód postać symbolizuje solidność działania oraz aktywną i etyczną postawę laureata nagrody. Strój Czechosława nawiązuje do przełomu XIX i XX w. - epoki, w której rozpoczął się nowy rozdział w dziejach rolniczej wcześniej ziemi, na której wyrosły Czechowice-Dziedzice.
Zwycięski tytuł przyznaje Kapituła Konkursu pracująca pod przewodnictwem Burmistrza Czechowic-Dziedzic, którą tworzą reprezentanci środowiska gospodarczego, władz samorządowych, pozarządowych organizacji społecznych oraz instytucji otoczenia biznesu działających na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice. Kapituła Konkursu na podstawie dostarczonych materiałów oraz posiadanej wiedzy dokonuje oceny firm, które biorą udział w konkursie.

Ocena odbywa się w oparciu o następujące kryteria:

  • wpływ firmy na budowę pozytywnego wizerunku Gminy Czechowice-  Dziedzice,
  • udział firmy w życiu społecznym Gminy Czechowice-Dziedzice,
  • etyka prowadzenia działalności gospodarczej,
  • atrakcyjność oferty rynkowej,
  • znaczenie i pozycja konkurencyjna na rynku.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2010 r., a pierwsza gala miała miejsce 9 kwietnia 2010 r. Od pierwszej edycji konkursu jego współorganizatorem jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, która przyznaje wyróżnionym przez kapitułę firmom Srebrne Laury Umiejętności i Kompetencji. Od 2017 roku na Gali Czechosława w Czechowicach-Dziedzicach wręczane są również - poza konkursem - Złote Laury Umiejętności i Kompetencji RIG w Katowicach. Warto też przypomnieć, że to właśnie w Czechowicach-Dziedzicach działa najstarsza Delegatura RIG w Katowicach.


Czechosławy w dotychczasowych edycjach otrzymali:

2010 roku - Fabryka Zapałek „Czechowice” SA i Polplast
2011 roku - LOTOS Czechowice S.A. i LONTEX
2012 roku - Kontakt Simon SA i Kolnet  
2013 roku - SKOFF i Willa Eureka
2014 roku - PG Silesia i Firma Cyroń
2015 roku - HB UNIBUD i Centrum Handlowe „Stara Kablownia”
2016 roku - Walcownia Metali „Dziedzice” SA i VERTEX SA
2017 roku - HEWALEX Sp. z o. o. i PTS WIGMAR Józef Wołowiec
2018 roku - Grupa TERMOPIAN Sp. z o. o. i KULIG Sp. z o.o.
2019 rok - LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. i NZOZ Salus Sp. z o.o.

Kapituła przyznawała również Czechosławy honorowe - nagrody specjalne za całokształt działań biznesowych promujących gminę otrzymali dotąd: Ewa Rahden, Henryk Borowski, Tadeusz Donocik, Tadeusz Polok, Anna Szostak-Myrczek, Jerzy Buzek, Piotr Beczała, Jacek Stachursky, Adam Chromik, Brunon Kieloch, Stanisław Szwed i Janusz Steinhoff.