Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Zmiany w zasadach przyznawania dodatków węglowych na jeden adres. Ponowne wnioski do 30 listopada

Wydział Świadczeń Społecznych informuje, że ostatnia nowelizacja ustawy o dodatku węglowym i dodatku dla gospodarstw z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, wprowadziła zmiany w zasadach przyznawania dodatków na jeden adres oraz możliwość przyznania dodatków dla gospodarstw domowych, które nie złożyły deklaracji CEEB.

W przypadku, gdy postępowanie o wypłatę dodatku węglowego  zostało zakończone, można ponownie złożyć wniosek o wypłatę tego dodatku, jeżeli łącznie spełnione są następujące kryteria:

  1. pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych,
  2. każde gospodarstwo domowe mieszka w odrębnym lokalu,
  3. każde z gospodarstw ma oddzielne lub współdzielone źródło ogrzewania.

Spełnienie powyższych wymogów weryfikowane będzie w drodze wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawców, przeprowadzonego przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego.

Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego lub dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Ponowne wnioski o przyznanie dodatku węglowego należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 r.

Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać dzwoniąc do Wydziału Świadczeń Społecznych w godzinach pracy Urzędu Miejskiego – tel.: 32 214 71 12, 32 214 71 06 i 32 214 71 05.

Wyłączony