Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

28 września br. odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Okręgi wyborcze i liczba mandatów

Miejska Komisja Wyborcza dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach ustaliła 18 okręgów wyborczych.

Okręgiem wyborczym dla uczniów uczących się na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice jest szkoła, do której uczęszczają. Okręgiem wyborczym dla mieszkańców uczących się poza Gminą jest okręg znajdujący się w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach.

Młodzieżowa Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach będzie liczyła maksymalnie 22 członków. Każdej szkole podstawowej na terenie Gminy przypada jeden mandat, natomiast każdą z dwóch szkół ponadpodstawowych  (LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, ZSTiL im. Stanisława Staszica) może reprezentować 3 radnych.

Ponadto jeden mandat przysługuje uczniom uczącym się poza Gminą.

Zgłaszanie kandydatów

Kandydatem na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej może być osoba zamieszkała w Gminie Czechowice-Dziedzice, która w dniu wyborów ukończyła 13 lat, a nie ukończyła 18. życia, ucząca się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej, niekarana i niezawieszona w prawach ucznia.

Uczniowie uczęszczający do szkół na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice powinni zgłaszać swoje kandydatury do Szkolnych Komisji Wyborczych (formularz zgłoszeniowy).

Kandydaci do Młodzieżowej Rady Miejskiej, uczący się poza Gminą Czechowice-Dziedzice, powinni się zgłaszać w terminie do 14 września 2023 r. wraz z wymaganymi dokumentami (formularz zgłoszeniowy) i aktualną legitymacją uczniowską do Biura Rady Miejskiej w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Przeprowadzenie wyborów

Głosowanie w szkolnych lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 września 2023 r. w godzinach ustalonych przez Szkolne Komisje Wyborcze. Głosowanie w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach odbywać się będzie w tym samym dniu w godzinach 15.00 - 18.00.

Wyniki wyborów zostaną ogłoszone w terminie do 10 dni od daty przeprowadzenia wyborów.  

Wyłączony