Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Nowa taryfa biletowa Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

Od 1 lipca 2022 r. nastąpi podwyżka cen biletów uprawniających do przejazdu autobusami Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Konieczność podniesienia cen czechowicki przewoźnik tłumaczy drastycznie rosnącymi kosztami zakupu paliwa oraz rekordową inflacją, która winduje ceny zakupu materiałów eksploatacyjnych. Wzrost cen będzie stosunkowo najmniej dotkliwy dla osób kupujących bilety okresowe.

Najtańszy bilet normalny na strefę pierwszą - obejmującą gminę Czechowice-Dziedzice - z 3,40 zł podrożeje na 4,00 zł, bilet z drugiej strefy - obejmującej Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Białą oraz Jasienicę kosztował będzie 5,00 zł, zamiast dotychczasowych 4,00 zł. Tyle też będzie kosztował bilet normalny na pierwszą i drugą strefę zakupiony u kierowcy. Bilet 24-godzinny będzie można nabyć po podwyżce w cenie 16 zł, a 7-dniowy za 34 zł.

Nowość w ofercie biletowej PKM - bilet weekendowy sobotnio-niedzielny „Rodzina 3+” - nie podrożeje i będzie go można nadal nabyć w cenie 14 zł. Przypominamy, że bilet ten jest do nabycia u kierowcy, w punkcie sprzedaży biletów oraz w aplikacjach mobilnych. Osobami uprawnionymi do zakupu ww. biletu będą rodzice/opiekunowie prawni (oboje lub jeden) posiadający karty Rodzina 3+, podróżujący z co najmniej jednym dzieckiem.

Dodatkowo, wyłącznie dla placówek oświatowych, PKM wprowadza bilet grupowy szkolny, dla zorganizowanych grup uczniów szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej. Bilet będzie dostępny dla 10 osób, w tym jednego opiekuna, w cenie 32 zł za przejazd tam/powrót. Intencją przewoźnika jest, aby uczniowie i nauczyciele korzystali z komunikacji miejskiej przemieszczając się w ramach zająć szkolnych. I tutaj, dodatkowo, PKM wprowadza nowa grupę mogącą korzystać z tego biletu - przedszkolaków wraz z opiekunami.

Należy pamiętać, że Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej jest spółką powołaną do realizowania potrzeb lokalnej społeczności w zakresie komunikacji zbiorowej na terenie gminy. Działalność PKM nie ma zatem charakteru komercyjnego, a funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest wspierane finansowo z budżetu gminy.

- Mając na uwadze wagę i znaczenie jakie ma dla naszych mieszkańców utrzymanie komunikacji miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach na niepogorszonym poziomie, zarówno w zakresie ilości, jak i jakości połączeń autobusowych, konieczna jest podwyżka cen biletów, która częściowo może zrekompensować gwałtowny wzrost kosztów realizowania przez PKM zadań publicznego transportu zbiorowego – mówi Prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. Rafał Kupczak.

Ostatnia podwyżka cen biletów czechowickiej komunikacji miejskiej miała miejsce 01.01.2022 roku, ale w głównej mierze spowodowana była pandemią COVID-19 i wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami oraz ograniczeniami, które w sposób bezprecedensowy zmniejszyły liczbę przewożonych pasażerów, a co za tym idzie wpływy z biletów. Należy przypomnieć, że była to pierwsza podwyżka cen biletów od dziesięciu lat. Obecnie cała branża transportu publicznego przeżywa poważne perturbacje związane ze rekordowym wzrostem cen zakupu paliw. Spółki komunalne realizujące zadania publicznego transportu zbiorowego coraz czyściej znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, nawet zagrażającej ich dalszemu funkcjonowaniu.

W ostatnim czasie doszło do drastycznego wzrostu kosztów zakupu paliwa. Cena zakupu oleju napędowego, z poziomów bardzo wysokich notowań pod koniec 2021 r. osiąga obecnie rekordowo wysokie wartości.

Mając na uwadze obecny poziom cen paliwa kształtowany przez szereg czynników rynkowych i makroekonomicznych, czechowickie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej już w okresie od 01.01.2022 do 15.06.2022 poniosło znacznie zwiększone wydatki związane z zakupem oleju napędowego.

Należy podkreślić, że po rozpoczęciu wojny w Ukrainie - od 24 lutego do dnia dzisiejszego - cena zakupu oleju napędowego wzrosła o 2,02 zł/l tj. o 41,5%, a od początku bieżącego roku o 2,52 zł/l tj. o 57,9%.

Przewiduje się, że cena oleju napędowego utrzyma się na bardzo wysokim poziomie, co spowoduje, że spółka w najbliższej przyszłości ponosić będzie znacznie większe wydatki na zakup oleju napędowego. Dodatkowo, wzrost cen energii elektrycznej oraz niespotykana od wielu lat inflacja, skutkująca wzrostem cen kupowanych materiałów eksploatacyjnych, również wpływa na zwiększony koszt prowadzonej działalności.

Wyłączony