Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na modernizację źródła ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa informuje, że w dniach od 8 lutego do 5 marca 2021 roku prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na modernizację źródła ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w roku 2021.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, które chcą zlikwidować niskosprawne i nieekologiczne węglowe źródło ciepła i zastąpić go kotłem gazowym lub grzewczym urządzeniem elektrycznym.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, w godzinach pracy Urzędu.

Wysokość dofinansowania do wymiany kotła lub pieców będzie wynosić 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5 000 zł.

Dofinansowaniu podlegać będą inwestycje zrealizowane po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Czechowice-Dziedzice a Inwestorem.

Warunkiem otrzymania dotacji jest:

• likwidacja nieekologicznego źródła ciepła i zastąpienie go nowym źródłem ciepła,

• złożenie wniosku o udzielenie dotacji, na wymianę nieekologicznego kotła lub pieca opalanego paliwem stałym na kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania lub na grzewcze urządzenie elektryczne,

• posiadanie prawa własności lub współwłasności lokalu mieszkalnego (konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli w odniesieniu do osoby składającej wniosek), w którym istnieje źródło ciepła opalanego paliwem stałym, przewidzianego do likwidacji,

• złożenie oświadczenia o możliwości opłacenia całości kosztów inwestycji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Plac Jana Pawła II 1, telefonicznie pod nr tel. 32 214 71 09 lub 32 214 71 69.

Załączniki do pobrania:

Wyłączony