Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy/ Одноразова грошова допомога громадянам України

Podstawowym warunkiem uzyskania pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej jest posiadanie numeru PESEL. Prosimy, aby zgłaszać się do Ośrodka z dokumentem potwierdzającym nadanie nr PESEL i wpisanie do rejestru UKR ( z datą po 16 marca 2022r.)

Jeżeli osobie, która przybyła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, został nadany nr PESEL przed 16 marca 2022 r., musi ponownie zgłosić się w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Основною умовою для отримання допомоги в Центрі Соціального Захисту є наявність номера PESEL.

Просимо звернутися до Центру з документом, що підтверджує номер PESEL та внесіть його до реєстру UKR (з датою після 16 березня 2022 року). Якщо особі, яка прибула на територію Республіки Польща безпосредньо з території України у зв'язку з бойовими діями на території цієї держави, був наданий номер PESEL до 16 березня 2022 року, вона повинна знову звернутися до відділу у справах громадян Муніципального Управління в Czechowice-Dziedzice. 

Wyłączony