Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Dodatkowy termin składania wniosków o udzielenie dotacji na renowację zabytków

Ogłoszenie o dodatkowym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XXXVII/350/09 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zbytków (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 46, poz.702) Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w związku z naborem do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W przypadku zainteresowania ze strony właścicieli ww. zabytków Gmina Czechowice-Dziedzice ma możliwość złożyć wniosek o dofinansowanie ww. prac do Banku Gospodarstwa Krajowego w nieprzekraczalnym terminie do 17.03.2023 r. Dotacja, zgodnie z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków, może obejmować prace określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 840).

Wnioski na prace i roboty budowlane planowane do realizacji w 2024 roku wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach w godzinach pracy Urzędu. Wzór wniosku i załączników określono w uchwale Nr XXXVII/350/09 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków do Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach to 28.02.2023 r.

Wniosek wraz z uchwałą Nr XXXVII/350/09 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 17 listopada 2009 r. jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/083/006/003  lub w Urzędzie Miejskim w Wydziale Urbanistyki i Architektury.

Włączony