Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II – wyniki oceny formalnej i merytorycznej

Informujemy, że w załączniku poniżej zostały opublikowane wyniki oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu „Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia.

Ocena pozytywna jest jednoznaczna z zaproszeniem do kolejnego etapu rekrutacji - na rozmowę z doradcą zawodowym.

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji, aby uzyskać ocenę pozytywną należało otrzymać minimum 60% punktów (tj. 30 pkt). Podana punktacja jest średnią z ocen dwóch oceniających.

logotypy

 

Nie