Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR

W ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Gmina Czechowice-Dziedzice podpisała umowę na dofinansowanie w wysokości 120.000,00 zł. Projekt obejmie swoim działaniem 48 dzieci.

logotypy unijne

Zgodnie z zapisami umowy realizacja projektu nastąpi w ciągu 10 miesięcy od jej podpisania przez obie strony.

W chwili obecnej trwają procedury związane z udzieleniem zamówienia na zakup sprzętu komputerowego. Po ich rozstrzygnięciu i otrzymaniu sprzętu, Gmina Czechowice-Dziedzice przekaże go osobom, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

O terminach podpisania umów darowizny i przekazania sprzętu zainteresowani będą powiadomieni indywidualnie.

Jednocześnie informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem konkursem i przekroczeniem kosztów realizacji projektu, Centrum Projektów Polska Cyfrowa zmniejszyło kwotę dofinansowania na zakup sprzętu z kwoty 3.500,00 zł na 2.500,00 zł w przypadku komputera i laptopa oraz z kwoty 1.500,00 zł na 1.000,00 zł w przypadku tabletu.

Projekt „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Tak