Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Rusza punkt przyjmowania wniosków w ramach Programu „Czyste Powietrze” w CEE

Przypominamy, że od lutego br. wniosek umożliwiający pozyskanie środków w ramach rządowego Programu "Czyste powietrze" będzie można złożyć w Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Hr. Kotulińskiego 2, w którym raz w tygodniu działać będzie Punkt Przyjmowania Wniosków w ramach programu. W lutym br. dyżury punktu konsultacyjnego w Centrum Edukacji Ekologicznej odbywać się będą w każdą środę w godzinach 8-15.

Punkt przyjmowania wniosków umożliwia złożenie przez mieszkańców wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW wyłącznie w formie papierowej (po wcześniejszym jego wypełnieniu i podpisaniu), bez konieczności osobistego zawożenia go lub przesyłania pocztą do WFOŚiGW w Katowicach.

Oprócz tego, w punkcie będzie możliwe wypełnienie, wydrukowanie i podpisanie wniosku, gdyż - na życzenie - udostępniane będzie specjalne stanowisko komputerowe oraz instrukcja wypełniania wniosku. Przed wizytą w punkcie warto upewnić się, że posiada się wszystkie niezbędne i wymagane załączniki (jednym z nich jest - w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania - np. wspomniane już zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na 1 członka gospodarstwa domowego, o które należy wcześniej wnioskować i które należy uzyskać w Wydziale Świadczeń Społecznych w Urzędzie Miejskim). Spis wszystkich potrzebnych załączników, informacje o programie, jak również instrukcja wypełniania wniosków i formularz znajdują się na stronie internetowej WFOŚiGW.

Wizytę w punkcie w celu skorzystania ze stanowiska komputerowego bądź otrzymania konsultacji trzeba będzie wcześniej umówić telefonicznie na konkretny termin dyżuru punktu (tel. 32 450 74 84 w dni robocze w godz. 7:30-15:30), tak, aby zapewnić sobie dostępność stanowiska oraz optymalne warunki korzystania z niego (przepisy RODO - ochrona danych osobowych, przepisy sanitarne - zakaz gromadzenia się i dezynfekcja), jak również umówienia ewentualnego wsparcia informacyjnego dotyczącego procedury składania wniosku przez pracownika gminy.

Umawiać takie wizyty w celu skorzystania ze stanowiska bądź otrzymania konsultacji można już od początku lutego br. Z uwagi m.in. na konieczność zapewnienia właściwych warunków sanitarnych oraz zapewnienia właściwego czasu na wypełnienie wniosków dla osób korzystających z Punktu, osoby nie umówione nie będą obsługiwane. W czasie dyżuru można również zadzwonić w celu uzyskania konsultacji telefonicznej dotyczącej procedury składania wniosku - w tym czasie dyżurów prowadzona będzie w CEE konsultacja z osobami odpowiedzialnymi w WFOŚiGW za realizację i wdrażanie programu. W przypadku dużego zainteresowania, istnieje możliwość organizacji w CEE okazjonalnego dyżuru dedykowanego, wykwalifikowanego konsultanta z WFOŚiGW, jednak wszelkich aktualnych, szczegółowych informacji dotyczących samego programu "Czyste powietrze" Fundusz – instytucja rozpatrująca wnioski i udzielająca dofinansowania w ramach programu – udziela na bieżąco pod numerem telefonu 32 60 32 252.

Gmina Czechowice-Dziedzice podpisała w grudniu br. porozumienie z WFOŚiGW w Katowicach dotyczące realizacji Programu "Czyste powietrze" na terenie gminy, w tym wsparcia wnioskodawców w procesie składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu. Wniosek najlepiej wypełnić w formie elektronicznej i przesłać elektronicznie bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - instytucji prowadzącej program, z ramienia NFOŚiGW - co zapewnia wgląd m.in. w aktualny status i stan procedowania wniosku w "Portalu beneficjenta". Można jednak złożyć wniosek również w formie papierowej (wyłącznie, co nie jest zalecane, lub w postaci wydruku złożonego elektronicznie wniosku - co w pewnych przypadkach jest dodatkowo wymagane) i w tym celu - dzięki porozumieniu - nie trzeba już wysyłać ani zawozić wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (instytucji realizującej program), lecz będzie można złożyć go w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach (w Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Hr. Kotulińskiego 2), podczas dyżuru Punktu Przyjmowania Wniosków w punkcie konsultacyjnym, o którym piszemy powyżej. Realizacja programu "Czyste Powietrze" przez WFOŚIGW trwa od 2018 roku, a porozumienie z gminą ma pomóc zintensyfikować program, ułatwiając mieszkańcom gminy złożenie wniosku o dofinansowanie do Funduszu, właśnie głównie przez brak konieczności samodzielnego składania wniosku papierowego w WFOŚiGW.

Wnioski w Urzędzie Miejskim (CEE) będą przyjmowane i przekazywane do WFOŚiGW wyłącznie wykonane na oryginalnym formularzu wniosku wraz z pełną, wymaganą przez WFOŚiGW dokumentacją (w przeciwnym razie wnioski byłyby odrzucane przez Fundusz).
WAŻNE!

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się:

Strona główna programu CZYSTE POWIETRZE:
https://portal.wfosigw.katowice.pl/strona-glowna-programu

Informacje o programie:
https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

Kalkulator dotacji:
http://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Jak wnioskować?- instrukcja krok po kroku:
https://docs.google.com/document/d/1Dcl0fl6Zjewvdv7vxdmoB6U5SdumwnATbqa81RkZclQ/edit#heading=h.50gk2fhz3erj

Wymagana dokumentacja (załączniki):
https://portal.wfosigw.katowice.pl/wymagana-dokumentacja

Informacja w sprawie programu – tel. 32 60 32 252.

CEE, ŁP

 

Nie