Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Radni objęli ochroną trzy dęby szypułkowe. Otrzymały status pomników przyrody

Ustanowienie trzech nowych pomników przyrody na terenie gminy było jednym z tematów ostatniej sesji Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Projekt uchwały w tej sprawie przygotował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego. Dotyczy on trzech dębów szypułkowych rosnących na terenie Czechowic-Dziedzic oraz Ligoty. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Dęby szypułkowe - quercus robur, których objęciem ochroną zajmą się czechowiccy radni, to okazałe drzewa, o obwodzie pnia od 390 do 470 centymetrów. Dwa dęby rosą na skarpie w pobliżu stawów hodowlanych przy ulicy Stawowej w Czechowicach-Dziedzicach. Trzeci z dębów znajduje się przy ulicy Barwnej w Ligocie i stanowi część tzw. zadrzewienia śródpolnego.

Ustanawianie form ochrony przyrody w postaci pomników przyrody ma na celu ochronę drzew o szczególnych wartościach przyrodniczych, naukowych, kulturowych, historycznych lub krajobrazowych. Takie właśnie przesłanki zachodzą w przypadku trzech dębów szypułkowych, na których objęcie szczególną ochroną, poprzez nadanie statusu pomników przyrody, zgodzili się właśnie czechowiccy radni.

Objęte ochroną drzewa rosną na terenach stanowiących własność osób fizycznych i należą do okazów wyróżniających się spośród drzew tego samego gatunku występujących na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice osiągniętymi rozmiarami oraz szczególnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Ponadto drzewa te zlokalizowane są w miejscach ogólnodostępnych, co umożliwia swobodny dostęp dla mieszkańców oraz - w razie konieczności - przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i sanitarnych. Objęcie ochroną wskazanych drzew pozwoli zachować szczególnie cenne elementy przyrody na obszarze Gminy Czechowice-Dziedzice w stanie nienaruszonym.

Przestrzeganie zakazów wynikających z objęcia ochroną ma zapewnić drzewom prawidłowy rozwój oraz umożliwić zachowanie ich walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Po ustanowieniu ich pomnikami przyrody niemożliwe stanie się wykonywanie w ich otoczeniu jakichkolwiek prac ziemnych, trwale przekształcających rzeźbę terenu oraz uszkadzanie i zanieczyszczanie gleby, mogące spowodować zaburzenie stosunków wodnych oraz negatywnie wpłynąć na rozwój drzew lub doprowadzić nawet do ich obumarcia. Na objętych ochroną drzewach niemożliwe będzie także umieszczanie tablic reklamowych – skutkujące zmniejszeniem ich wartości estetycznych i krajobrazowych.

Przeprowadzone oględziny dębów szypułkowych wykazały, iż drzewa cechują się ogólnie dobrym stanem zdrowotnym. Objęcie ich ochroną prawną i otoczenie opieką poprzez systematyczną pielęgnację oraz wprowadzenie wynikających z pomnikowego statusu ograniczeń pozwoli na zachowanie drzew dla przyszłych pokoleń. Projekt przygotowanej w tej sprawie uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach.

Tak