Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Nowoczesna przestrzeń publiczna w sercu miasta. Zapraszamy do dyskusji. Na sugestie czekamy do 31 maja

Nowoczesna przestrzeń publiczna w otoczeniu zieleni, z ofertą z zakresu szeroko rozumianej rekreacji, kultury i sportu oraz usług dla mieszkańców, z powierzchnią na wynajem dla biznesu, ma w przyszłości powstać na terenie, którego zakup od Walcowni Metali „Dziedzice” rozważa Gmina Czechowice-Dziedzice. Mowa o blisko 5,5 hektarowym terenie przylegającym do stacji PKP, na którym znajdują się zabytkowe hale produkcyjne.

Ze względu na lokalizację terenu wstępne plany zakładają utworzenie tam również centrum przesiadkowego, z tak potrzebnymi w ścisłym centrum miasta miejscami parkingowymi oraz wyeksponowanie historycznego, przemysłowego dziedzictwa tego miejsca. Chcemy jednak, aby w dyskusji nad konkretnymi pomysłami na zagospodarowanie tego terenu wzięli udział mieszkańcy Czechowic-Dziedzic, tak aby kierunki przyszłych prac koncepcyjnych i projektowych zostały wyznaczone przez potrzeby lokalnej społeczności.

Ideą przedsięwzięcia, polegającego na przejęciu tego historycznie przemysłowego terenu przez gminę oraz jego zagospodarowaniu w sposób jak najlepiej odpowiadający oczekiwaniom mieszkańców, jest zablokowanie niekontrolowanego rozwoju funkcji produkcyjnych, czy logistycznych, na obszarze znajdującym się w ścisłym centrum naszego miasta. Do takiej sytuacji mogłoby z dużym prawdopodobieństwem dojść, gdyby wystawiony przez Walcownię na sprzedaż teren, zlokalizowany pomiędzy ulicami: Traugutta, Hutniczą, Kochanowskiego i Narutowicza, został kupiony przez inwestorów komercyjnych. Intencją gminy jest tymczasem zagospodarowanie tego obszaru w sposób zgodny z potrzebami nowoczesnej miejskiej społeczności, a zarazem w sposób spójny z możliwościami jakie niesie ze sobą trwająca modernizacja stacji kolejowej – powstanie przejścia tunelowego między ulicami Hutniczą i Kolejową oraz przyszła rewitalizacja budynku dworca kolejowego.

Zagospodarowanie całego obszaru i adaptację zabytkowych hal produkcyjnych o powierzchni przeszło 10 tysięcy metrów kwadratowych, z zastosowaniem nowoczesnych, odnawialnych źródeł ciepła i energii, które w zamyśle mają zapewnić samowystarczalność energetyczną całego kompleksu, Gmina Czechowice-Dziedzice zamierza zrealizować z wykorzystaniem środków z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji, czyli środków Unii Europejskiej. Chcemy przy tym, aby koncepcja zagospodarowania terenu powstała w ramach konkursu architektonicznego. Dane potrzebne do ogłoszenia konkursu, w postaci konkretnych pomysłów na zagospodarowanie tego terenu i oczekiwań wobec jego przyszłych funkcji, chcemy pozyskać wsłuchując się w głos mieszkańców.

Dlatego z pytaniem o to, co zdaniem Państwa powinno powstać na opisanym terenie, zwracamy się do Was. Na odpowiedzi w dowolnej formie opisowej oczekujemy do końca maja bieżącego roku. Należy je wysyłać drogą elektroniczną, na adres e-mail: portal@um.czechowice-dziedzice.pl

Do dyskusji nad tak ważnym dla przyszłości miasta zagadnieniem zapraszamy wszystkich mieszkańców Czechowic-Dziedzic!

widok terenu z lotu ptaka z czerownym obrysem przedmiotowego obszaru

Na zdjęciu omawiany teren zaznaczony kolorem czerwonym:

  • powierzchnia terenu ok. 54 141 m2 
  • powierzchnia zabudowy istniejących budynków 10 332 m2 
  • powierzchnia terenu niezabudowana 43 809 m2 
Nie