Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Nie strzelajmy! Spotkanie w Urzędzie Miejskim i apel o rezygnację z używania sztucznych ogni i petard

Z inicjatywy Burmistrza Mariana Błachuta Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach zorganizował spotkanie, które poświęcone było pokazom fajerwerków i problemom związanym z ich uciążliwością dla mieszkańców. Ustalono, że gmina nie może zakazać używania fajerwerków. Burmistrz apeluje jednak o dobrowolne powstrzymanie się od tej – na szczęście coraz mniej popularnej – rozrywki.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele służb mundurowych: Policji i Straży Miejskiej, Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, przedstawiciele lokali gastronomicznych, w których odbywają się pokazy sztucznych ogni oraz Burmistrz Marian Błachut wraz z podległymi pracownikami.   

Radca prawny przedstawił opinię dotyczącą postulowanego przez mieszkańców ograniczenia odpowiednią uchwałą Rady Miejskiej ilości dni, kiedy to fajerwerki byłyby w naszym mieście dozwolone – np. jedynie w Sylwestra, Nowy Rok, czy też inne, wybrane dni świąteczne.

Zgodnie z tą opinią brak jest podstawy prawnej do wydania aktu prawa miejscowego zakazującego lub ograniczającego puszczania fajerwerków. Wskazano, że Rada Miejska może podejmować i wydawać przepisy porządkowe tylko wówczas, jeśli przedmiot, który miałby być nimi uregulowany, nie jest objęty już innymi przepisami prawa. Tymczasem zakaz określonego używania materiałów pirotechnicznych, jak np. tzw. fajerwerki, zawiera w sobie przepisy art. 51/1 Kodeksu wykroczeń. Nie istnieje zatem w tym względzie luka prawna. Co więcej, używanie czynnika wyrobów pirotechnicznych zostało uregulowane w ustawie z dnia 21.06.2002r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Organ samorządowy nie może ograniczać lub zakazywać używania materiałów, których użytkowanie zostało co do zasady dopuszczone i w określonych warunkach jest legalne. 

W toku spotkania ustalono natomiast, że problem pokazów sztucznych ogni podczas imprez okolicznościowych organizowanych w lokalach gastronomicznych oraz innych miejscach, w których takie imprezy się odbywają, staje się coraz bardziej marginalny. Obecni na spotkaniu prezesi wszystkich gminnych jednostek OSP poinformowali, że zawarli w swoich umowach najmu zapis dotyczący bezwzględnego zakazu puszczania fajerwerków podczas imprez zorganizowanych na terenie swoich remiz.

Z kolei właściciele lokali gastronomicznych wspólnie zadeklarowali, że ograniczą do minimum pokazy fajerwerków, organizowanych – co podkreślano – tylko na wyraźne życzenie klientów. Zgodnie z wychodzącym naprzeciw postulatom mieszkańców apelem Burmistrza lokale gastronomiczne będą każdorazowo zamieszczać informację o planowanych pokazach sztucznych ogni. Komunikaty te będą z odpowiednim wyprzedzeniem zamieszczane w należących do nich kanałach informacyjnych – strony internetowe, Facebook.

Ze swojej strony Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut zwraca się z apelem do mieszkańców o dobrowolne powstrzymanie się od używania sztucznych ogni i petard, których szkodliwy wpływ na dobrostan zwierząt nie budzi wątpliwości. Świętować bez sztucznych ogni naprawdę można, i to nie tylko w ciągu całego roku, ale nawet w Sylwestra i Nowy Rok. Sama Gmina Czechowice-Dziedzice od kilku lat nie organizuje już pokazów fajerwerków nawet podczas największego święta miasta, czyli Dni Czechowic-Dziedzic.

Zwierzęta mają dużo bardziej wyostrzone zmysły, zwłaszcza zmysł słuchu oraz zupełnie inną percepcję, przez co wystrzały powodują u nich stres. Podczas wybuchów sztucznych ogni i petard, którym towarzyszy huk i rozbłyski, wpadają w panikę, tracą orientację i zachowują się nieprzewidywalnie. Może to prowadzić nawet do agresji i autoagresji. Pokazy sztucznych ogni mogą bardzo negatywnie wpływać na zwierzęta, zarówno domowe – koty i psy, jak i dzikie. Pamiętajmy, że nawet na terenach miejskich, skupiska drzew i krzewów osiedli, parków oraz skwerów są domem dla ptaków i małych ssaków.

Tak