Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Gminny konkurs na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową

Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Londzina w Zabrzegu oraz Stowarzyszenie „Przyjazny Zabrzeg” im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu ogłaszają IX gminny konkurs na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową pod patronatem Burmistrza Czechowic-Dziedzic Mariana Błachuta.

Cel konkursu:

 • zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych
 • pielęgnowanie zwyczajów związanych z kulturą regionu
 • kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej
 • kultywowanie polskiej tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia
 • integracja członków rodziny
 • twórcze zaangażowanie członków rodziny w realizację projektu

Tematyka:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia.

Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z Gminy Czechowice-Dziedzice i  ich rodzin.

Kategorie wiekowe:

 1. uczniowie klas     I-III
 2. uczniowie klas     IV – V
 3. uczniowie klasy  VI - VIII

Szopka może być wykonana indywidualnie lub zbiorowo. Każdy uczestnik (zespół uczestników) powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną, wykonaną z dowolnego tworzywa i w dowolnej technice. Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie – stąd rodzinny charakter szopki). Praca przypisana zostanie do kategorii wiekowej według najstarszego członka zespołu.

Technika:

Prace konkursowe nie mają ustalonego sposobu wykonania. Przy pracach nad szopką można stosować dowolną technikę i formę, jedynym warunkiem jest zachowanie tematyki pracy.

Proponowane techniki realizacji: drewno, gałęzie, szyszki, tektura, papier, tkanina, mech, wosk, muszelki, kamienie, materiały ekologiczne), sznurek, guziki, wełna, masa solna, modelina, szkło, ceramika i co podpowie inwencja twórcza.

Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Podstawa szopki nie może przekraczać wymiarów 0,5 m x 0,5 m.

Pracę należy opatrzyć metryczką - zgodnie ze wzorem dołączonym do regulaminu -  zawierającą dane: imię i nazwisko autora, kategorię wiekową, nazwę szkoły, imię i nazwisko  nauczyciela / nazwisko rodziny.

Uwaga: prosimy nadsyłane prace opakowywać w pudła kartonowe!

Ocena i nagrody:

Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą przez komisję konkursową, której członków wybierze Organizator i która składać się będzie z 3-5 członków – ludzi związanych z plastyką i innymi dziedzinami sztuki.

Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:

 • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu
 • dobór i wykorzystanie materiałów
 • wkład pracy
 • estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji

Jury oceni szopki w trzech kategoriach wiekowych. Bez względu na ilość twórców nagroda przyznawana jest szopce. W każdej z nich zostaną nagrodzone trzy  najpiękniejsze szopki. Organizatorzy przewidują cenne nagrody.

Dodatkową nagrodą będzie prezentacja zwycięskich prac podczas Orszaku Trzech Króli w Zabrzegu w dniu 6 stycznia 2023 roku.

Wręczenie nagród i ogłoszenie wyników konkursu odbędzie w dniu 6 stycznia 2023 roku w czasie „Orszaku Trzech Króli” na stadionie LKS Sokół Zabrzeg ok. godz. 13.

Szopki należy  składać w sekretariacie  Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu ul. K. Pytla 1 do dnia 3 stycznia 2023  roku do godz. 14, tel. 32 215 72 26.

Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest dostarczenie metryczki szopki (załącznik) oraz  podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna  każdego uczestnika konkursu  Klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych, zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody rodziców na udział dziecka w konkursie oraz zgody na upublicznianie wizerunku (załącznik).

Organizator prosi o odebranie szopek do końca stycznia 2023 roku.

Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, w tym do nie przyznania nagród w danej kategorii lub przyznania nagród/wyróżnień dodatkowych.

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

Tak