Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Gmina uruchomiła „Bank drzew”. Sadzonki drzew i krzewów trafią do mieszkańców

W Czechowicach-Dziedzicach utworzony został „Bank drzew”. Gmina będzie gromadziła w nim sadzonki drzew i krzewów, które przekazywane będą następnie właścicielom nieruchomości zgłaszającym chęć posadzenia ich na swoich posesjach. Ideą przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby drzew i krzewów na terenie naszej gminy.

Zarządzenie Burmistrza w tej sprawie zostało podpisane 20 kwietnia 2021 roku i wchodzi w życie z dniem podpisania. Jak informuje organizujący program „Bank drzew” Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, każdy mieszkaniec naszej gminy, który jest właścicielem, współwłaścicielem, lub użytkownikiem nieruchomości ogrodzonej, może otrzymać sadzonki następujących gatunków drzew: brzoza pożyteczna, grab pospolity, wiśnia piłkowana, jarząb pospolity, dąb błotny, jodła koreańska - w liczbie do 10 sadzonek na jedną nieruchomość oraz następujące gatunki krzewów: dereń jadalny, leszczyna pospolita, bez czarny, rokitnik pospolity, kalina koralowa - również w liczbie do 10 sadzonek na daną nieruchomość.

Wydział zastrzega, że dostępne w „Banku drzew” sadzonki będą mogły stanowić różne odmiany wymienionych wyżej gatunków, zaś w kolejnych latach katalog dostępnych gatunków może być modyfikowany.

W celu zgłoszenia zapotrzebowania na sadzonki należy wypełnić druk wniosku (dostępny w załączniku oraz w formie papierowej - biuro podawcze Urzędu Miejskiego) oraz przekazać go pocztą elektroniczną (podpisany skan dokumentu), lub złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim.

Wypełnione i podpisane wnioski należy wysyłać na adres e-mail: os@um.czechowice-dziedzice.pl. Informacje na temat realizacji programu udzielane są pod numerem telefonu – 32 214 71 69. Szczegółowe informacje można też znaleźć w załączonym regulaminie.

Wybrane gatunki drzew i krzewów, które będą dostępne w ramach czechowickiego „Banku drzew”, posiadają nie tylko walory dekoracyjne, ale przede wszystkim pełnią w środowisku ważne funkcje. W fazie kwitnienia i owocowania stanowią pokarm dla wielu gatunków zwierząt. Zaproponowane gatunki drzew i krzewów nie są przy tym gatunkami o szczególnych wymaganiach siedliskowych. Są gatunkami sprawdzonymi, niewymagającymi i będą cennym uzupełnieniem zieleni rosnącej na terenie naszej gminy.

Burmistrz Marian Błachut podkreśla, że ideą przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby drzew na terenie naszej gminy, poprzez nieodpłatne przekazywanie sadzonek mieszkańcom, którzy następnie posadzą je na terenie swoich posesji. Nie ma przecież znaczenia, czy nowe drzewa pojawią się na terenie należącym do gminy, czy na prywatnej posesji. Najważniejsze, że będzie ich więcej w naszym otoczeniu. Gmina sięga po takie dodatkowe rozwiązanie, bo nadające się pod nowe nasady tereny należące do gminy są ograniczone i stale się kurczą. Chcemy tymczasem, by drzew na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice było jak najwięcej.

Należy pamiętać, iż każde posadzone drzewo, czy też krzew, poprawiają parametry jakości naszego środowiska. Drzewa i krzewy pełnią bardzo ważne funkcje - są m.in.: producentami tlenu, oczyszczają powietrze, tłumią hałas, zatrzymują wodę deszczową, obniżają temperaturę powietrza podczas dużych upałów i poprawiają komfort oddychania.

Poniżej galeria zdjęć poglądowych wybranych odmian poszczególnych gatunków drzew i krzewów w następującej kolejności: 1. bez czarny, 2. brzoza pożyteczna, 3. dąb błotny, 4. dereń jadalny, 5. grab pospolity, 6. jarząb pospolity, 7. jodła koreańska, 8. kalina koralowa (szczepiona), 9. leszczyna (purple umbrela), 10. rokitnik pospolity, 11. wiśnia piłkowana.

 

 

Tak