Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Burmistrz odpowiada. Przebudowa i modernizacja ulicy Dolnej

Szanowny Panie Burmistrzu. Zwracam się do Pana z zapytaniem, kiedy gmina Czechowice-Dziedzice zabierze się za remont ulicy Dolnej? Jako mieszkaniec tej ulicy od dłuższego czasu obserwuję jak droga niszczeje a chodnik jest pozapadany i pokrzywiony. Budowany przez dewelopera nowy blok mieszkalny tylko pogorszył stan drogi. Ciężkie maszyny i sprzęt podniszczyły do reszty nawierzchnię i trawniki sąsiadujące z drogą, przez co jest sporo błota.

Czy droga zostanie nieco poszerzona z uwagi na jej aktualny wymiar, który nie odpowiada jej rzeczywistym potrzebom? Obecny asfalt na płytach żelbetowych pochodzi z początku lat 90 XX wieku, a nowsza część obok została dołożona ok. 2002 roku, kiedy wybudowano kanalizację. 

Ulicę Dolną zamieszkuje spora grupa ludzi w domach jednorodzinnych jak i również w blokach. Jest to jedna z liczniejszych zamieszkałych ulic w naszym mieście. Pełni ważną funkcję komunikacyjną pomiędzy ulicami Traugutta, Drzymały, Głowackiego i Grabowickiej. Spora część mieszkańców tej ulicy to Pana wyborcy, i jako jeden z nich, proszę Pana o podjęcie jakichś działań na rzecz tej ulicy i społeczności.

***

Szanowny Panie,

Nie jest Pan pierwszą osobą zwracającą uwagę na stan, w jakim znajduje się ulica Dolna w Czechowicach-Dziedzicach. Mam pełną świadomość, że stan techniczny tej ulicy jest faktycznie zły. Uszkodzenia nawierzchni, poboczy i chodników to wynik wieloletniej eksploatacji drogi. Wpływ na obecny stan techniczny ulicy Dolnej ma zapewne również prowadzona przy niej inwestycja budowlana, o której Pan wspomina.

Ulica Dolna wymaga nie tylko naprawy, ale gruntownej modernizacji i przebudowy. W tym poszerzenia i budowy chodników, oczywiście w tych miejscach, w których pozwoli na to dostępność terenu. Tego typu inwestycja wymaga opracowania dokumentacji projektowej, na co potrzeba około roku. Realizacja całego zadania, wraz z wykonaniem, możliwa jest zatem w perspektywie najwcześniej 2-3 lat. Tak poważne zadanie inwestycyjne wymaga przy tym zabezpieczenia odpowiednio dużych środków finansowych, których wysokość będziemy mogli oszacować dopiero po opracowaniu dokumentacji projektowej. Niewykluczone, że z powodu wysokich kosztów, modernizację ulicy Dolnej będziemy zmuszeni realizować etapami.

Obecna sytuacja finansowa Jednostek Samorządu Terytorialnego, w tym Gminy Czechowice-Dziedzice, nie pozwala mi z pełną odpowiedzialnością zadeklarować, że za 2-3 lata sprawa na pewno będzie załatwiona. Dzisiaj mogę natomiast zapewnić, że przebudowę ulicy Dolnej zaliczam do zadań priorytetowych. Jeśli tylko będziemy w najbliższych latach dysponowali odpowiednimi środkami w budżecie gminy, to zostanie ono zrealizowane.

Z wyrazami szacunku, Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut

Nie