Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na 2022 rok przyjęty

Na sesji 21 grudnia br. Rada Miejska przyjęła budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2022. Za przyjęciem budżetu głosowało 17 radnych, dwóch było przeciw.

Ustalono dochody budżetu gminy na rok 2022 w łącznej wysokości 224 552 426,24 zł, w tym dochody bieżące 210 587 228,14 zł i dochody majątkowe 13 965 198,10 zł.

Wydatki budżetu w przyszłym roku powinny się zamknąć w kwocie 223 982 876,05 zł, w tym wydatki bieżące 205 328 029,61 zł i wydatki majątkowe 18 654 846,44 zł.  

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 569 550,19  zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Przychody budżetu gminy mają wynieść łącznie 2 446 829 zł, a rozchody 3 016 379,19 zł (w tym pożyczki 605 316,20 zł i kredyty 2 411 062,99 zł). Utworzono rezerwę ogólną budżetu w kwocie 500 tysięcy złotych oraz rezerwy celowe w kwocie łącznej 1 389 281,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (650 000,00 zł), na wydatki bieżące oświaty – 500 000,00 zł oraz na zadania jednostek pomocniczych (239 281,00 zł).

Tak