Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

40 lat minęło jak jeden dzień….

Dzienny Dom Senior+ w Czechowicach-Dziedzicach obchodzi wyjątkowy jubileusz 40- lecia istnienia placówki. Z tej okazji 15 września 2022 r. odbyło się uroczyste spotkanie, w którym udział wzięli m.in. burmistrz Czechowic-Dziedzic Pan Marian Błachut, skarbnik Pani Monika Środa, byłe kierowniczki Dziennego Domu, dyrekcja i kierownicy działów i zespołów Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektor Domu Pomocy „Złota Jesień”, reprezentanci Miejskiej Biblioteki Publicznej, przewodniczący Gminnej Rady Seniorów, przewodniczący Koła Powiatu Bielskiego Stowarzyszenia Polska 2050, członkowie Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej, przedstawiciel ratownictwa medycznego grupy PCK oraz pracownicy Dziennego Domu wraz z podopiecznymi.

Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia pani Renaty Buryło - dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, która przywitała zaproszonych gości oraz przybliżyła historię powstawania Domu.

Wszystko zaczęło się w 1982 roku przy ulicy Łukasiewicza 13, a inicjatorem powstania Domu był doktor Wiktor Skórski wraz z działaczkami samorządu osiedlowego. W roku 1983 władze miejskie powołały do życia dom dla seniorów, który otrzymał nazwę Dom Dziennej Opieki „Pod Altanką”.
W 2001 roku zmienił nazwę na "Dom Dziennego Pobytu", a jego nową siedzibą stał się budynek przy ulicy Mickiewicza 19. Od 2019 roku dom działa pod nową nazwą - Dzienny Dom Senior+.

Następnie głos zabrał pan Marian Błachut - burmistrz  Czechowic-Dziedzic. Na ręce pani Renaty Buryło oraz pani Beaty Pawlak-Młodzik - kierownik Dziennego Domu Senior+ złożył wraz z Panią Moniką Środą – skarbnikiem gminy, wyrazy uznania za wysiłek, zaangażowanie i pomoc
w wypełnianiu ważnej roli społecznej.

Burmistrz Marian Błachut wręczający kwiaty

Seniorzy wraz z Zespołem Regionalnym Dankowianie przygotowali wspaniały występ, podczas którego zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i taneczne.

Po części oficjalnej przyszedł czas na wspólne świętowanie. Były m.in ogromny tort  ufundowany przez Firmę Media Target Sp. z o.o., poczęstunek i rozmowy.

Jubileusz był niezwykłą okazją do wspomnień, podziękowań i spotkań po latach. 

Niech słowa jednej z podopiecznych Dziennego Domu - pani Aleksandry Radajewicz-Dudy „…bo my się tutaj tak radośnie starzejemy” przyświecają funkcjonowaniu Domu przez kolejne lata, czego z całego serca życzymy.

Nie