Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Zostań rachmistrzem spisowym. Spis Powszechny 2021

Burmistrz Czechowic-Dziedzic - Gminny Komisarz Spisowy w Czechowicach-Dziedzicach, ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Termin składania ofert: od 1 lutego do 9 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;

2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;

3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

1. kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem,

2. przez cały okres trwania spisu będzie go obowiązywać tajemnica dotycząca wszelkiego rodzaju danych osobowych i statystycznych,

3. rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które – w ramach umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego , otrzymuje wynagrodzenie – 6 zł od jednego wykonanego spisu.

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty :

1. na biurze podawczym w godzinach pracy urzędu – skrzynka podawcza w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, pl. Jana Pawła II 1 (zamknięta koperta z dopiskiem „Nabór na rachmistrza”)

2. za pośrednictwem poczty e-mail: spispowszechny@um.czechowice-dziedzice.pl

3. za pośrednictwem platformy ePUAP

4. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, pl. Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice (koperta z dopiskiem „Nabór na rachmistrza”), w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich.

Pełną treść ogłoszenia, oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.bip.czechowice-dziedzice.pl

OR/UM, ŁP

 

Wyłączony