Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Zgłoszenia do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa POPŻ Podprogram 2021 Plus

Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że w związku z realizacją kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021 Plus, nadal istnieje możliwość zgłoszenia się do otrzymania pomocy żywnościowej.

Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, mogą otrzymywać osoby/rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 220% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomoc społecznej, które  wynosi:

  • Do 1 707,20 zł dochód dla osoby samotnie gospodarującej (776,00 zł x 220%)
  • Do 1 320,00 zł na osobę w rodzinie (600,00 zł x 220%)

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ zobowiązane są do kontaktu z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej pod adresem Czechowice-Dziedzice ul. Nad Białką 1b bądź pod nr telefonu: 32 214 51 37 lub 508069933 w celu ustalenia sytuacji dochodowej i wypełnieniu oświadczenia kwalifikującego do otrzymywania powyższej pomocy.

Osoby zakwalifikowane do POPŻ w Podprogramie 2021 Plus otrzymują artykuły: spożywcze w łącznej ilości 10,2 kg na osobę – ilość wydawanej żywności uzależniona jest od dostaw ze Śląskiego Banku Żywności.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus, można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach pod nr tel. 32 214 51 37 lub 508 069 933 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:   https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021

Wyłączony