Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Zakup węgla w preferencyjnej cenie. Ruszyło przyjmowanie wniosków

Burmistrz Czechowic-Dziedzic informuje, że wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, Gmina Czechowice-Dziedzice przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Zakupu preferencyjnego dokonać może osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, spełniająca jednocześnie następujące warunki:

  • jest uprawniona do dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie o dodatku węglowym,
  • osoba wnioskująca oraz żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:

1. Dostępny asortyment to groszek oraz orzech.

2. Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego to do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.

3. Cena sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice wynosi 1 650,00 zł brutto za tonę.

Składanie wniosków:

Mieszkańcy Gminy Czechowice-Dziedzice zainteresowani zakupem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Termin składania wniosków (o zakup do 1,5 tony) do dnia 2 grudnia 2022 r.

Wzór wniosku dostępny jest w wersji elektronicznej w załączniku pod tekstem lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach.

Wnioski można złożyć:

  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach w godzinach pracy Urzędu,
  • za pomocą Platformy ePUAP.

W celu uproszczenia procedury zaleca się składanie wniosku przez osobę, która wcześniej złożyła wniosek o dodatek węglowy.

Udostępniony poniżej plik wniosku należy pobrać, uzupełnić i podpisać elektronicznie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Następnie przy pomocy platformy ePUAP wysłać jako załącznik do formularza pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Podpisanie wniosku za pomocą profilu zaufanego można wykonać na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/

Przesłanie wniosku przez platformę ePUAP można zrealizować na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

wskazując w polu wyboru urzędu nazwę instytucji Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach i dołączając podpisany elektronicznie plik wniosku.

Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:

O wynikach weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie. Po pozytywnej weryfikacji wniosku zostanie uzgodniony  proces zapłaty i odbioru węgla.

UWAGI:

  • rodzaj i jakość węgla będzie zależna od jego dostępności u podmiotów wprowadzających paliwo stałe do obrotu,
  • złożenie wniosku jest wiążące i gwarantuje zakup paliwa stałego tylko i wyłącznie w przypadku jego dostępności,
  • gmina Czechowice-Dziedzice nie pokrywa kosztów transportu zamówionego węgla z punktu wskazanego na terenie gminy do gospodarstwa domowego,
  • wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia.

Informacji na ten temat udziela się pod nr telefonu -  667 772 637.

Włączony