Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Czechowic-Dziedzic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Działka oznaczona numerem 4957/1 o powierzchni 0,0926 ha w jednostce ewidencyjnej: 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto, obręb 0001 Czechowice posiadająca użytki: B (tereny mieszkaniowe) oraz Bi (inne tereny zabudowane), zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00058681/5, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice. Działy III (prawa, roszczenia i ograniczenia) i IV (hipoteka) ww. księgi wieczystej wolne są od wpisów.

Nieruchomość obejmująca ww. działkę położona jest w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Romualda Traugutta.

Szczegóły dotyczące wykazu w załączniku.

Wyłączony