Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Uwagi do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego - I Czechowicka Drużyna Harcerzy ZHR

Burmistrz Czechowic-Dziedzic informuje, że w dniu 20.05.2021 roku wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski (I Czechowicka Drużyna Harcerzy ZHR im. mjra Henryka Flamego) z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Bystrzańskiej 57, na powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Manewry i Obóz harcerski I Czechowickiej Drużyny Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej im mjra Henryka Flamego” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.).

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 9 000,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia (decyduje data wpływu) na adres Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, pl. Jana Pawła II 1 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: so@um.czechowice-dziedzice.pl z dopiskiem: Uwagi do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

Wyłączony