Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Roczny Program Współpracy Gminy Czechowice-Dziedzice z organizacjami pozarządowymi. Ogłoszenie wyników konsultacji

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza wyniki przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Czechowice-Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie uchwały Nr XLVIII/417/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Forma konsultacji polegała na możliwości wyrażania przez organizacje pozarządowe pisemnych opinii w sprawie ww. Programu, które można było składać na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach. 

Konsultacje rozpoczęły się w dniu 26 października 2022 r. a zakończyły w dniu 9 listopada 2022 r.

W czasie trwania konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do ww. projektu.

Wyłączony