Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Projekt OZE – wyniki oceny formalnej w naborze uzupełniającym

Zakończony został etap oceny formalnej złożonych w naborze uzupełniającym deklaracji udziału w projekcie pn. „Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”, realizowanym przez Gminę Czechowice-Dziedzice przy wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

logotypy

Podsumowanie naboru wygląda następująco:

  1. Przez okres trwania naboru, czyli od 18 lutego do 22 marca br., wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach 523 deklaracje. Tylko w pierwszym dniu zostało złożonych 225 deklaracji, co przekroczyło możliwości finansowe i jednocześnie wskazało jak bardzo mieszkańcy są zainteresowani odnawialnymi źródłami energii.
  2. W okresie uzupełnień formalnych 186 mieszkańców z różnych przyczyn pisemnie wycofało swoje deklaracje.
  3. Ze względu na nieuzupełnienie braków formalnych lub niewniesienie regulaminowych opłat negatywnie oceniono 149 deklaracji.
  4. Pozytywną ocenę formalną uzyskało 188 deklaracji, które zostaną skierowane do oceny merytorycznej.

Podkreślić należy, iż aktualnie Gmina Czechowice-Dziedzice dysponuje oszczędnościami na poziomie ok. 2 mln zł, co pozwoli na podpisanie ok. 50 umów powierzenia grantu.

Poniżej znaleźć można listę wszystkich deklaracji z podziałem na uzyskaną ocenę formalną oraz dopuszczenie do oceny merytorycznej.

Planowane wizje lokalne realizowane będą w sierpniu br. przez wybraną przez Gminę Czechowice-Dziedzice firmę zewnętrzną, która będzie kontaktowała się telefonicznie lub e-mailowo bezpośrednio z osobami dopuszczonymi do oceny merytorycznej, celem ustalenia dogodnego dla mieszkańców terminu oględzin. Zakończenie oceny merytorycznej i podpisywanie umów o powierzeniu grantu planowane jest na przełom sierpnia i września br.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż będziemy starali się zapewnić grantobiorcom trzymiesięczny okres na realizację inwestycji od momentu podpisania umowy z Gminą, nie później jednak niż do końca listopada br.

Wyłączony