Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Ogłoszenie Burmistrza. Sprzedaż udziału 4/6 części w nieruchomości lokalowej położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Krasińskiego

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału 4/6 części w nieruchomości lokalowej położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Zygmunta Krasińskiego 23/1.

Sprzedaż obejmuje przysługujący Gminie Czechowice-Dziedzice udział wynoszący 4/6 części w nieruchomości lokalowej objętej księgą wieczystą nr KA1P/00050640/0 Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Przedmiotowa nieruchomość lokalowa zapisana jest w rejestrze lokali w jednostce rejestrowej nr L.616 obrębu Dziedzice, jednostka ewidencyjna: 240204_4 Czechowice-Dziedzice – miasto. Dział III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA i dział IV HIPOTEKA księgi wieczystej wolne są od wpisów.

Nieruchomość lokalowa obejmuje lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 77,30 m2, położony w budynku nr 23 przy ul. Zygmunta Krasińskiego w Czechowicach-Dziedzicach wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 36,29 m2 - garażem. Lokal usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, trzykondygnacyjnego.

Wyłączony