Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Ogłoszenie Burmistrza. Działki przy ul. Wrzosowej i ul. Wilczej w Czechowicach-Dziedzicach na sprzedaż

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wrzosowej i ul. Wilczej.

Działki oznaczone numerami:                       cena wywoławcza wynosi:       wadium wynosi:  

2813/17   o powierzchni 0,0885 ha,              105 000,00 zł,                         21 000,00 zł,

2813/18   o powierzchni 0,1386 ha,              145 000,00 zł,                         29 000,00 zł,

2813/19   o powierzchni 0,0879 ha,              100 000,00 zł,                         20 000,00 zł,

2813/20   o powierzchni 0,1631 ha,              180 000,00 zł,                        36 000,00 zł,

2813/21   o powierzchni 0,1550 ha,              160 000,00 zł,                         32 000,00 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Przedmiotowe działki w jednostce ewidencyjnej: 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto, obręb 0001 Czechowice, posiadające użyteki R IVa i Ps IV, zapisane są w księdze wieczystej nr KA1P/00059002/9 Sądu Rejonowego w Pszczynie, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice.

Działy III (prawa, roszczenia i ograniczenia) i IV (hipoteka) ww. ksiąg wieczystych wolne są od wpisów.

Działki są niezabudowane, nieogrodzone, położone na terenie o lekkim spadku. W pobliżu działek przebiegają sieci wodociągowa, gazowa i energetyczna.

Działka o nr 2813/17 posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej – ul. Wrzosowej.

Działki o nr 2813/18 i 2813/19 posiadają dostęp do drogi gminnej – ul. Wrzosowej poprzez działkę nr 2813/23 stanowiącą własność Gminy Czechowice-Dziedzice, przeznaczoną pod drogę dojazdową.

Działki o nr 2813/20 i 2813/21 posiadają dostęp do drogi gminnej – ul. Wilczej. Przez południową część przedmiotowych działek przebiega sieć gazowa niskiego ciśnienia, natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie działek posadowiony jest czteronożny słup podtrzymujący sieć energetyczną wysokiego napięcia, której strefa techniczna (ochronna) przebiega nad południową częścią działek o nr 2813/20, 2813/21.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny położone w rejonie ulic: Świerkowickiej, Zawiłej, Legionów, uchwalonego uchwałą nr XLIX/419/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 5 października 2010 r., przedmiotowe działki położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i przeznacza się je do sprzedaży w celu zagospodarowania zgodnie z planem.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.05.2023 r. o godz. 1300 w sali narad nr 305 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła II  1.

W przetargu mogą brać udział osoby i podmioty, które wpłacą wadium do dnia 5.05.2023 r. Datą wniesienia wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu na konto Gminy Czechowice-Dziedzice PKO BP S.A. Oddział Bielsko-Biała nr 94 1020 1390 0000 6602 0025 0571.

Wyłączony