Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Ogłoszenie Burmistrza. Działka przy Zawiłej w Czechowicach-Dziedzicach na sprzedaż

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę oznaczoną numerem 2801/119, stanowiącą własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położoną w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Zawiłej.

Działka oznaczona numerem 2801/119 o powierzchni 0,4450 ha w jednostce ewidencyjnej: 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto, obręb 0001 Czechowice, posiadająca użytki Ł, R (grunty rolne), zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00050151/5, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice.

Działy III (prawa, roszczenia i ograniczenia) i IV (hipoteka) ww. księgi wieczystej wolne są od wpisów.

Działka położona jest w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Zawiłej. Posiada kształt zbliżony do prostokąta, położona jest na terenie z lekkim spadkiem w kierunku zachodnim. Niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana – porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. W sąsiedztwie działki przebiegają sieci: energetyczna, teletechniczna i gazowa. Na przedmiotowej działce posadowiony jest trójnożny betonowy słup, podtrzymujący przebiegającą nad działką napowietrzną linię energetyczną średniego napięcia.

Przedmiotowa działka zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny położone w rejonie ulic: Świerkowickiej, Zawiłej, Legionów, uchwalonego uchwałą nr XLIX/419/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 5 października 2010 r. położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej (symbol planu MN/U 01) i przeznacza się ją do sprzedaży w celu zagospodarowania zgodnie z planem.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  445 000,00 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wyłączony