Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Ogłoszenie Burmistrza. Działka przy ulicy Stawowe Pole w Bronowie na sprzedaż

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę oznaczoną numerem 1182/1, stanowiącą własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położoną w Bronowie przy ul. Stawowe Pole.

Działka oznaczona numerem 1182/1 o powierzchni 0,0738 ha w jednostce ewidencyjnej: 240204_5 Czechowice-Dziedzice – obszar wiejski, obręb 0004 Bronów, posiadająca użytki Br/R, Ps (grunty rolne), zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00055531/8, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice.

Działy III (prawa, roszczenia i ograniczenia) i IV (hipoteka) ww. księgi wieczystej wolne
są od wpisów.

Działka położona jest w Bronowie przy ul. Stawowe Pole. Posiada kształt zbliżony do wąskiego, wydłużonego i nieregularnego prostokąta, położona jest na terenie płaskim. Przedmiotowa działka w części jest ogrodzona (ogrodzenie nie stanowi jej części składowych), utwardzona grysem i drobnym kamieniem, natomiast druga część nieogrodzona stanowi teren zielony - porośnięty trawą.

Wyłączony