Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Nabór do programu grantowego „Śląskie NOWEFIO na lata 2021-2023”

Do 20 września można składać wnioski do programu grantowego „Śląskie NOWEFIO na lata 2021-2023” realizowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Operatorami konkursu jest Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika.

Wnioski należy składać w generatorze witkac.pl.

Program grantowy „Śląskie NOWEFIO na lata 2021-2023” to szansa na pozyskanie grantów w wysokości do 8 tys. zł – konkurs „Mikrodotacje na realizację lokalnych inicjatyw” oraz 6 tys. – konkurs „Mikrodotacje na rozwój instytucjonalny młodych organizacji”.

Uprawnionymi do wnioskowania są młode organizacje pozarządowe z terenu województwa śląskiego, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację, a kwota ich przychodów za ostatni rok obrotowy nie przekroczyła 30 tys. zł. Młode organizacje mogą wnioskować o granty na lokalne inicjatywy lub na rozwój instytucjonalny.

Wnioskodawcami mogą być również grupy nieformalne składające się z minimum 3 pełnoletnich osób zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, a także grupy nieformalne wraz z patronem (tzn. z inną organizacją pozarządową). Grupy nieformalne mogą wziąć udział w konkursie na lokalne inicjatywy.

Dotacje na realizację lokalnych przedsięwzięć można przeznaczyć na dofinansowanie działań w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, które będą odbywać się na terenie województwa śląskiego. Dodatkowo, wszyscy zainteresowani, po uprzednim kontakcie z operatorami konkursu, mają możliwość skorzystania ze wsparcia animatora, który pomoże w opracowaniu pomysłu oraz wesprze w przypadku problemów z wypełnieniem wniosku.

Więcej informacji na stronie: Śląskie NOWFIO oraz na profilu na Facebook’u.

Wyłączony