Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Możliwość nieodpłatnego wykonania zabiegu kastracji u psów i kotów

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach informuje, że w ramach realizacji zadań ujętych w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w roku 2022 istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnego wykonania zabiegu kastracji psa lub kota właścicielskiego.

Wnioski  o wykonanie zabiegu kastracji psa lub kota w roku 2022 mogą składać osoby, które zamieszkują i utrzymują zwierzęta domowe na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice. 

Jeden właściciel zwierzęcia może skorzystać z zabiegu kastracji i znakowania jednego psa lub maksymalnie 3 kotów.

Termin składania wniosków od: 4 maja 2022 r. do 10 czerwca 2022 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła II 1 w godzinach pracy Urzędu.

Realizacja wniosków: od 13 czerwca 2022 r. do 31 października 2022 lub do wcześniejszego wykorzystania puli środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w roku 2022.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu.

Szczegółowe zasady przeprowadzania kastracji i znakowania zwierząt określa Zarządzenie Burmistrza Czechowic-Dziedzic nr 62 /22 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowania kastracji i znakowania zwierząt właścicielskich psów i kotów na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w roku 2022.

Wyłączony