Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Lasek do modernizacji. Zapraszamy mieszkańców do konsultacji

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach przystępuje do opracowana programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy Parku Miejskiego „Lasek”. Zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Przypominamy, że Gmina Czechowice-Dziedzice otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 mln złotych na przebudowę parku z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład. Za kwotę 5 mln złotych oraz 110 tysięcy złotych, stanowiących wkład własny gminy, przeprowadzona zostanie oczekiwana i postulowana przez mieszkańców rewitalizacja Parku Miejskiego zlokalizowanego w centralnej części miasta.

Inwestycja przewiduje uatrakcyjnienie około 3,5 ha terenu, przebudowę alejek i placów, a także budowę nowych elementów służących wypoczynkowi i rekreacji, w tym - placów zabaw, siłowni zewnętrznych i tężni. Wyremontowany i uzupełniony o dodatkowe podesty zostanie istniejący skate park. W parku pojawią się podnoszące bezpieczeństwo: nowe oświetlenie oraz system monitoringu.

koncepcja zagospodarowania Parku Miejskiego LasekNa tym etapie, ze względu na wysokie koszty, zrezygnowano z planu budowy zadaszonego amfiteatru. Modernizację przejdzie natomiast scena. Park w centrum miasta dalej będzie Laskiem, którego atrybutem i najcenniejszym skarbem jest piękny, zielony starodrzew. I właśnie zadbanie o okazałe, stare drzewa, od dziesięcioleci rosnące w czechowickim Lasku, będzie jednym z priorytetów inwestycji, której zakończenie planowane jest w 2024 roku.

W celu ochrony drzewostanu zrezygnowano z pierwotnej koncepcji budowy miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Barlickiego. Ponadto wyznaczone w parku nowe ścieżki częściowo zostaną wykonane z wykorzystaniem nawierzchni mineralnej, co ma uchronić korzenie drzew przed degradacją.

W związku z przystąpieniem do opracowania projektu funkcjonalno-użytkowego, na bazie którego zostanie opracowana dokumentacja projektowa, Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach zaprasza wszystkich mieszkańców do zgłaszania swoich uwag i pomysłów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: inwestycje@um.czechowice-dziedzice.pl.

Konsultacje rozpoczynają się 23 września 2022 r., a kończą się 30 września 2022 r.

Wyłączony