Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Konsultacje zmian w programie opieki nad zwierzętami w Gminie Czechowice-Dziedzice

Konsultacje dotyczące zmiany Uchwały nr XLVII/550/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w roku 2022.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, których statutowym  celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących zmiany Uchwały nr XLVII/550/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie  przyjęcia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w roku 2022.

Opinie oraz uwagi o programie można składać w następujący sposób:

1) składanie uwag i opinii na formularzu konsultacji w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach w godzinach pracy Urzędu lub przesłanie pocztą,

2) składanie uwag i opinii na formularzu konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: os@um.czechowice-dziedzice.pl

Konsultacje rozpoczynają się 12 sierpnia 2022r. a kończą się 2 września 2022r.

Wyłączony