Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Inwentaryzacja źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Ponawiamy badanie ankietowe

Burmistrz Czechowic-Dziedzic zwraca się ponownie z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej inwentaryzacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Dane pozyskane z wypełnionych ankiet będą stanowiły bazę informacji o istniejących źródłach ciepła w budynkach położonych na terenie naszej gminy.

Gmina Czechowice-Dziedzice, która do realizacji programu ograniczania niskiej emisji przystąpiła jako jedna z pierwszych gmin, nadal zamierza kontynuować ten program.

W tym celu jest niezbędne m.in. oszacowanie liczby budynków, które zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego muszą wymienić swoje nieekologiczne kotły do końca roku 2021, a także ocenić potrzeby mieszkańców w zakresie konieczności przeprowadzenia termomodernizacji budynku oraz montażu odnawialnych źródeł energii.

Ankieta w formie elektronicznej (wraz z klauzulą informacyjną) jest dostępna na naszej stronie internetowej (w załącznikach pod tekstem) w wersji PDF i do edycji oraz w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety i jej złożenie w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Uwaga!

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB).

CEEB będzie bazą danych o źródłach ciepła w budynkach i lokalach. Realizacja budowy bazy została powierzona Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego. Podanie informacji przez właścicieli budynków i lokali będzie obowiązkowe. Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw będą składane do wójta burmistrza lub prezydenta miasta. W systemie CEEB będą gromadzone i udostępniane informacje na temat ogrzewania wszystkich budynków w całym kraju.

Włączony