Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Dodatek energetyczny na kolejne źródła ciepła. Można już składać wnioski

Wydział Świadczeń Społecznych informuje, że od 21 września 2022 r. przyjmowane są wnioski o dodatki, które będą realizowane na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych wynoszą:

  • 3000,00 zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem  drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
  • 1000,00 zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnika albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 500,00 zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG. Dodatkiem nie są objęte: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z butli gazowej.
  • 2000,00 zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Obowiązuje zasada: jeden adres zamieszkania jeden dodatek. Do uzyskania dodatku nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Konieczny jest wpis lub zgłoszenie do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), dla budynku w którym zamieszkuje Wnioskodawca. We wniosku należy wpisać nr rachunku bankowego, na który zostanie zrealizowany przelew, co znacznie ułatwi wypłatę środków.  Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć w Wydziale Świadczeń Społecznych Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w terminie do 30 listopada 2022 r. osobiście lub  za pomocą poczty tradycyjnej. Istnieje również możliwość złożenia wniosku o wypłatę dodatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wówczas jednak wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Świadczeń Społecznych - nr telefonu : 32 214 71 06, 32 214 71 12, 32 214 71 05.

Wzór wniosku można pobrać poniżej. Druk jest też dostępny w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach.

Wyłączony