Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy. Komunikat PIM

28 września 2021 r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach podpisało umowę z Panem Dominikiem Kawalerkiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Dominik Kawalerek Firma Usługowa z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, na wykonanie zadania pn.: „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”.

Wykonawca został wyłoniony po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na  dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Spółka  z o.o.  w Czechowicach-Dziedzicach.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

  1. budowę przyłączy nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice wraz z odtworzeniem i uporządkowaniem terenu, na którym budowa będzie prowadzona,
  2. podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej,
  3. geodezyjne wyznaczenie przyłączy w przypadkach, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa,
  4. wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Termin wykonania przedmiotu umowy: 30 listopad 2021 r. 

Więcej informacji znajduje się tutaj

Wyłączony