Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Logo

Logo Gminy Czechowice-Dziedzice ustanowione zostało Uchwałą Nr XXIII/198/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 maja 2012 r.

Przyjęcie logo Gminy Czechowice-Dziedzice umożliwiło wdrożenie opartego na nim systemu identyfikacji wizualnej pozwalającego budować pozytywne wyobrażenie o Czechowicach-Dziedzicach oraz utrwalać pożądany wizerunek wśród mieszkańców, gości i turystów. 

Logo i system identyfikacji wizualnej służą głównie realizacji kampanii promocyjnych gminy.

Logo zostało wybrane w drodze międzynarodowego konkursu, realizowanego w ramach projektu „Jak cię widzą, tak cię piszą – identyfikacja wizualna Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy”. Projekt ten był realizowany w partnerstwie z Miastem Orlova z Czech przy wsparciu ze środków unijnych w ramach Funduszu Mikroprojektów z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013. Środki finansowe zostały pozyskane z Euroregionu Beskidy.

Autorem projektu logo jest Paweł Kapczyński z Żernicy. Kolorystyka projektu podkreśla charakter miasta, czerwona kropka to zapał, pasja, pracowitość, ciepło, kolor życia. Zieleń nawiązuje do natury, bogactwa przyrodniczego, lasów, a kolor niebieski do rzek i licznych zbiorników wodnych. To wszystko sprawia, że przedstawiony projekt nabiera uniwersalnego charakteru, a to jeden z wyznaczników przy projektowaniu logotypów.
- „Mamy tu połączenie dwóch miejscowości Czechowic i Dziedzic, dwie skrzyżowane ze sobą linie w kształcie łuku symbolizują dobre połączenie komunikacyjne, połączenie krainy zieleni i błękitu"- skomentował prof. sztuk plastycznych Michał Kliś. 

Ostateczny wygląd znak otrzymał po pracy grafików firmy Media Partner W. Czyżewski, W. Lorenc S. J. z Katowic. Logo zostało uprzestrzennione, przez co przybrało bardziej dynamiczną formę. Dodano również logotyp, czyli tekst będący uzupełnieniem znaku graficznego, na który składają się nazwa gminy oraz hasło promocyjne – „Czechowice-Dziedzice. Miasto z zapałem”.

Logo, obok herbu Czechowic-Dziedzic stanowi jedyny dopuszczony do stosowania w komunikacji marketingowej  znak promocyjny gminy Czechowice-Dziedzice. Przeznaczony jest do celów promocyjnych, reklamowych, popularyzatorskich, korespondencyjnych itp.

Załączniki do pobrania:

Logo - pełny kolor z podpisem  [213 kB]

Logo  - wersja uproszczona [144 kB]

Logo - skala szarości z podpisem  [163 kB]

Logo - kontur z podpisem  [180 kB]

Logo - monochromatyczne białe z podpisem  [199 kB]

Logo - monochromatyczne czarne z podpisem  [170 kB]

Wektory i wersje dodatkowe

Zasady używania i wykorzystywania