Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Podłącz się do kanalizacji z PIM. Będzie dofinansowanie do nowych przyłączy

Wkrótce rusza program dofinansowania do budowy przyłączy kanalizacyjnych w Gminie Czechowice-Dziedzice – informuje Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej. Dofinansowanie będzie można uzyskać w przypadku realizacji przyłącza do nowo powstałej kanalizacji, wybudowanej w ramach 2. etapu Projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, związanym z obniżeniem kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego, PIM informuje o możliwości pozyskania dotacji z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/399/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 23 lutego 2021 r., dofinansowanie będzie się odbywać w formie dotacji celowej dla Wnioskodawców na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych, których koszt budowy przekracza kwotę 2 000 zł. Maksymalna wysokość dofinansowania do 1 przyłącza wynosi 13 000 zł.

***

Uwaga!

Zgodnie z art. 5 ust. 1. pkt. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Z  obowiązku tego zwolnione są jedynie nieruchomości wyposażenie w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach.

***

Aby skorzystać z dotacji należy:

  • posiadać tytuł prawny do nieruchomości,
  • wybudować do 30 listopada 2022 r. przyłącze kanalizacyjne na podstawie umowy zawartej z PIM Sp. z o.o.,
  • zawrzeć do 30 listopada 2022 r. umowę na odprowadzanie ścieków z PIM Sp. z o.o.,
  • zlikwidować lub zaprzestać użytkowania zbiornika bezodpływowego.

Więcej informacji na temat warunków udziału w programie dofinansowań oraz zasad i terminów składania wniosków znajdziesz na stronie PIM oraz w załączonej broszurze informacyjnej (linki poniżej).

Włączony