Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Obwieszczenie wojewody śląskiego

Na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1043) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na: budowie, przebudowie i remoncie układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej linii kolejowych: nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice od km 44+950 do km 53+100, nr 139 Katowice – Zwardoń od km 40+500 do km 45+550, nr 150 Most Wisła – Chybie od km 0+000 do km 4+452,45, nr 693 – PODG Zabrzeg – PODG Bronów od km 0+000 do km 0+266 wraz ze stacją Czechowice-Dziedzice oraz budowa, przebudowa i remont zaplecza technicznego na terenie Sekcji Eksploatacji przy ul. Barlickiego 48 w miejscowości Czechowice-Dziedzice.

Inwestycją objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek (podkreślone zostały działki podlegające podziałowi):

Gmina Czechowice-Dziedzice, obręb 0006 Zabrzeg

5133/5, 5155/126, 5153/5, 2336/5, 2336/3, 2332/3, 2332/5, 2332/8, 2540/1, 2330/2, 2348/7, 2348/19, 2348/15, 2376/40, 2207/2, 2364, 2544/1, 2212/28, 2158/2, 2571/2, 2133/9, 1993/20, 2072/23, 1997/1, 1997/6, 1966/2, 1969/16, 1953/4, 1961/4, 2729/2, 1949/4, 1948, 2593, 2652/2, 1847/6, 1847/8, 1846/6, 1851, 1844/1, 1852/1, 1845/4, 2596/5, 2659, 2592, 1847/21, 1847/22, 1847/28, 1847/10, 1847/30, 1847/32

Gmina Czechowice-Dziedzice, obręb 0005 Ligota

1366/28, 1366/27, 1366/29, 1366/10, 1231/2, 1277/3, 1366/11, 1271/2, 1272/4, 1272/6, 1785/1, 1788/2, 5272/8, 1788/1

Gmina Czechowice-Dziedzice, obręb 0003 Dziedzice

1199/6, 1333/9, 1357/30, 208, 207, 198/4, 197/4, 1330, 188/11, 188/23, 211/2, 211/7, 1350/40, 1366/25, 1366/24, 260, 261, 263, 314/2, 315/6, 1350/63, 309/3, 191/8, 312/12, 312/11, 312/7, 312/9, 312/13, 528/1, 1358/9, 1358/4, 1358/8, 1363, 517/1, 524/52, 1314/2, 524/44, 1357/22, 1357/23, 1357/24, 1357/9, 1360/17, 1357/25, 1357/29 , 1357/28, 1476, 1361/2, 1361/7, 1117/8, 1116/4, 1099, 1115/17, 1115/19, 1114, 1111, 1113/10, 1112, 1113/6, 1113/7, 1113/13, 1117/10, 1127/13, 1549/1, 1096/1, 1096/2, 1329/18, 1329/14, 1350/49, 1364/14, 741/1, 1327/2, 1327/3, 738/8, 738/5, 1327/4, 743/5, 743/6, 737/1, 1364/21, 1364/16, 1364/2, 1326/5, 765/34, 757/5, 752/5, 765/18, 765/17, 765/16, 765/20, 751/4, 752/3, 1311/3, 1534/2, 715/6, 1360/6, 757/7, 802/2, 800/2, 801/2, 801/1, 806/6, 810/2, 1348/5, 1348/4, 1360/20, 712, 715/1, 1323/3, 716/2, 714, 709/2, 708/3, 707/1, 706/5, 705/4, 701/2, 1373, 722/5, 722/6, 1323/4, 1374, 720/6, 705/1, 702/8, 697/2, 1360/3, 560/9, 560/8 , 547/6, 543/16, 1360/14, 540/4, 1315/5, 536/14, 536/12, 1360/16, 536/15

Gmina Czechowice-Dziedzice, obręb 0001 Czechowice

4322, 4515/1, 4318/2, 4321, 4319/2, 4515/3, 4515/2, 3788/33, 3788/431, 3788/435, 3788/436, 4899/15, 4899/8, 3788/1118, 3788/1150, 3788/1154, 3788/14, 3788/1017, 3914/19, 3914/11, 3788/446, 3914/12, 3915/6, 3916/4, 3915/3, 3916/2, 3915/2, 3920/9, 3920/3, 3920/5, 4534/2, 4897/10, 3787/108, 3787/110, 4533/3, 3922/1, 4527/3, 3928/8, 3928/9, 3927/3, 3927/4, 3994, 3993/4, 3946/4, 3946/5, 3988, 4898/3, 3961/3, 3987/14, 4532/3, 3987/13, 3783/10, 3783/11, 3783/12, 3783/13, 3782/6, 3785/3, 3780/3, 3781/3, 4787/3, 3779/7, 3778/2, 3761/7, 3765/50, 4533/5, 3765/44, 3765/45 ,3765/46, 3765/47, 3765/48, 3765/49, 3765/43, 3765/52, 4533/6, 3759/14, 3759/18

Gmina Goczałkowice-Zdrój, obręb 0001 Goczałkowice

290/74, 289/74, 273/71, 274/71, 291/74, 270/71, 292/74, 271/71, 681/71, 682/71, 747/112, 388/109, 2888/36, 2855/36, 1225/36, 2910/36, 1827/36

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, a ponadto, wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, pok. 527 (IV piętro), tel.: 32 20 77 527, w godz. 900 - 1400 , w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w związku
z wprowadzonymi ograniczeniami w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach strony mogą zapoznać się z aktami sprawy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z inspektorem prowadzącym sprawę pod numerem telefonu: 32 20 77 527.

Wyłączony