Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu WODNIK w Czechowicach-Dziedzicach

Fundusze Europejskie

 

„Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu WODNIK w Czechowicach-Dziedzicach”

 

Nr umowy: UDA-RPSL.04.04.00-24-0148/19-00

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Łączna wartość inwestycji: 1 118 070,00 PLN

Kwota dofinansowania: 911 263,40 PLN 

Termin realizacji rzeczowej: styczeń – listopad 2020 r.

Beneficjent: Gmina Czechowice-Dziedzice.

Krótki opis: Podstawowym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie udziału produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji. Ponadto, celem zadania jest zmniejszenie kosztów ogrzewania i energii elektrycznej ponoszonych przez Inwestora, a także zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Rezultatem zadania będzie kaskadowy system wysokosprawnej kogeneracji o mocy cieplnej 113 kW i mocy elektrycznej 72 kW.