Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Wysokie miejsce Czechowic-Dziedzic w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego

Wysokie 6 miejsce zajęła Gmina Czechowice-Dziedzice w tegorocznej edycji Rankingu Gmin Województwa Śląskiego. Wyróżnienia przyznano po raz drugi. Ranking przygotowywany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Uroczysta gala związana z tym wydarzeniem odbyła się w Muzeum Śląskim w Katowicach.

Celem przedsięwzięcia przygotowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.

W rankingu ocenie poddawane były wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu województwa śląskiego, tworząc trzy odrębne kategorie oceny wskaźników. Czechowice-Dziedzice oceniane były w kategorii gmin powyżej 20 tysięcy mieszkańców.

Organizatorzy podkreślają, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu.

Główną wartością rankingu jest to, że ocena rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych gmin – wszystkich w danym regionie – dokonywana jest w oparciu o 16 obiektywnych wskaźników, opracowywanych na podstawie „twardych” danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Ranking powstaje w oparciu o ocenę 16 wskaźników, takich jak: dochody gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na jednego mieszkańca, poziom zadłużenia, wyniki egzaminu ósmoklasisty, migracja ludności czy wydatki na oświatę i szkolenia urzędników oraz przyrost naturalny. Utworzony wskaźnik rankingowy ocenia siłę rozwojową gminy w sferze gospodarczej, społecznej, środowiskowej i przestrzennej (rozwój zrównoważony).

- Utrzymanie miejsca w czołówce, to bardzo duże osiągnięcie w sytuacji, gdy wiele samorządów zmaga się z problemami z rozwojem gospodarczym, społecznym czy z finansowanie różnych inwestycji. Gratuluję wszystkim, którzy znaleźli się w czołówce rankingu - mówił podczas gali Marcin Smala - wiceprezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Partnerem merytorycznym rankingu gmin na Śląsku jest Urząd Statystyczny w Katowicach. Ranking Gmin Województwa Śląskiego został objęty patronatem honorowym przez Jakuba Chełstowskiego - Marszałka Województwa Śląskiego oraz Jarosława Wieczorka - Wojewodę Śląskiego.  

dyplom

Tak