Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Wymień kocioł węglowy na gazowy. Nabór uzupełniający PONE edycja 2020/2021

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa informuje, że w dniach od 20 kwietnia do 7 maja 2021 roku prowadzony będzie uzupełniający nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na modernizację źródła ciepła w roku 2021 w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2020-2021”.

Wnioski składać można w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, w godzinach pracy Urzędu.

W programie wziąć mogą udział jedynie właściciele budynków jednorodzinnych chcący zlikwidować nieekologiczny kocioł węglowy i zastąpić go kotłem gazowym.

Wysokość dofinansowania do wymiany kotłów będzie wynosić 60% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 6 000 zł.

Dofinansowaniu podlegać będą inwestycje zrealizowane po podpisaniu umowy dotacji pomiędzy Gminą Czechowice-Dziedzice a Inwestorem.

Warunkiem udziału w programie jest:

  • złożenie wniosku o udzielenie dotacji, na wymianę nieekologicznego kotła opalanego paliwem stałym na kocioł gazowy kondensacyjny,
  • posiadanie prawa własności lub współwłasności budynku lub lokalu mieszkalnego (konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli w odniesieniu do osoby ubiegającej się o udział w Programie), w którym istnieje źródło ciepła opalanego paliwem stałym, przewidzianego do likwidacji,
  • posiadanie funkcjonującego, nieekologicznego źródła ciepła, przeznaczonego do likwidacji zgodnie z zasadami Programu,
  • złożenie oświadczenia o możliwości opłacenia całości kosztów inwestycji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Plac Jana Pawła II 1, telefonicznie pod nr  tel.: 32 214 71 09 lub 32 214 71 69.

Załączniki do pobrania:

Tak