Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Ulica Cienista gotowa na całej długości

Nowa asfaltowa nawierzchnia pojawiła się na ostatnim odcinku ulicy Cienistej w Czechowicach-Dziedzicach – do pętli autobusowej przy ulicy Lipowskiej. Oznacza to zakończenie prac odtworzeniowych dróg po budowie kanalizacji sanitarnej i modernizacji sieci wodociągowych w rejonie ulic: Partyzantów, Cienista i Cicha.

Przypominamy, że w części naszego miasta od dłuższego czasu prowadzone były - w większości już zakończone - prace związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacją istniejących sieci wodociągowych. Z nimi związane są konieczne prace odtworzeniowe nawierzchni dróg.

Zakres projektu realizowanego wspólnie przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Gminę Czechowice-Dziedzice jest bardzo duży, a podzielone na kontrakty przedsięwzięcie dotyczy w sumie 87 ulic.

Prace odtworzeniowe, w tym asfaltowanie kolejnych ulic, będą kontynuowane.

Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2- projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Tak