Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Turniejowe podsumowanie projektu "Co słychać w służbach?"

Młodzież z klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach wzięła udział w turnieju podsumowującym realizowany w szkole projekt "Co słychać w służbach?". Wydarzenie odbyło się w środę 15 marca w małej sali gimnastycznej SP5.

Turniej składał się z dwóch części. W części teoretycznej szóstoklasiści mieli do rozwiązania kilka zadań - musieli rozpoznać stopnie straży miejskiej, przypisać kompetencje do konkretnych służb mundurowych, zaprogramować bezpieczną drogę robota do szkoły, rozwiązać krzyżówkę oraz napisać dyktando. Cześć sportowa obejmowała kilka konkurencji sprawnościowych.

Nad przebiegiem turnieju czuwało jury w składzie: burmistrz Marian Błachut, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 Iwona Stańczyk, radni Rady Miejskiej Andrzej Maj i Krzysztof Jarczok, komendant Straży Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sławomir Walczak, dzielnicowy Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach st. sierż. Wojciech Kubala i prezes OSP Czechowice Marcin Grądzki. Spotkanie podsumowujące projekt "Co słychać w służbach?" poprowadziła Magdalena Kubik, nauczycielka SP5 i radna Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Z kronikarskiego obowiązku odnotujemy, że rywalizację klas szóstych wygrała klasa 6a, jednak w turnieju chodziło przede wszystkim o dobrą zabawę i utrwalenie wiedzy zdobytej w trakcie projektu.

Projekt "Co słychać w służbach - co słychać w straży miejskiej, policji i straży pożarnej?" jest adresowany do uczniów klas szóstych szkoły podstawowej. Jego celem jest współpraca pomiędzy jednostkami i przybliżenie działalności straży miejskiej, policji i straży pożarnej. Ma także krzewić wiedzę, poszerzać zainteresowania oraz uczyć szacunku i tolerancji. Jego zadaniem jest rozpowszechnienie wiedzy o działaniach służb podejmowanych w ramach pomocy mieszkańcom. Dzięki realizacji projektu, uczniowie nabywają nowych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne w życiu codziennym.

Tak