Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Termomodernizacja trzech placówek oświatowych

Szkoła Podstawowa w Zabrzegu, Szkoła Podstawowa nr 8 i Przedszkole Publiczne nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach to kolejne budynki oświatowe, które przechodzą termomodernizację.

logotypy dofinansowania

Szkoła Podstawowa w Zabrzegu

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zabrzegu to inwestycja realizowana w ramach dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Etap II”.

Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: kraty w oknach piwnic w budynku głównym, rolety w oknach nadziemia w budynku głównym, drzwi zewnętrzne w budynku głównym, ściany w gruncie - budynek główny, ściany piwnic powyżej cokołu w budynku głównym, ściany nadziemia w budynku głównym, strop ostatniej kondygnacji w budynku głównym, daszki w budynku głównym, odwodnienie dachu w budynku głównym, instalację odgromową w budynku głównym, ściany w gruncie i cokół w sali gimnastycznej, ściany nadziemia w sali gimnastycznej z łącznikiem, daszki w sali gimnastycznej i łączniku, odwodnienie dachu w sali gimnastycznej i łączniku, instalacja odgromowa w sali gimnastycznej i łączniku, odwodnienie obiektu, elementy znajdujące się na elewacjach, nawiewniki higrosterowalne.

Ponadto inwestycja zakłada także montaż instalacji fotowoltaicznej oraz klimatyzacji.

Wartość zadania: 1 174 182,35 zł (773 695,32 zł - dofinansowanie UE). Termin zakończenia: 31 października 2022 r.

Szkoła Podstawowa nr 8 w Czechowicach-Dziedziach

Szkoła Podstawowa nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach to kolejna inwestycja realizowana w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Etap II”.

Zakres robót obejmuje m.in.: częściową wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, remont zadaszeń, ocieplenie dachu, remont schodów, wymianę obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych, wykonanie drenażu opaskowego, termomodernizację budynku, montaż paneli fotowoltaicznych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, montaż budek lęgowych dla ptaków.

Wartość zadania: 2 620 944,14 zł (2 197 911,66 zł – dofinansowanie UE). Termin zakończenia: 10 kwietnia 2023 r.

Przedszkole Publiczne nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach

Przedszkole Publiczne nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach   

Trzecią placówką oświatową, która obecnie przechodzi termomodernizację w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Etap II” jest Przedszkole Publiczne nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach.

Zadanie obejmuje m.in. częściową wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, ocieplenie dachu, ocieplenie tarasu, remont schodów, wykonanie podjazdu dla wózków dziecięcych, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, termomodernizację budynku,  montaż paneli fotowoltaicznych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, montaż budek lęgowych dla ptaków.

Wartość zadania: 740 117,60 zł (507 863,48 zł – dofinansowanie UE). Termin zakończenia: 17 kwietnia 2023 r.

Na realizację trzech powyższych inwestycji Gmina Czechowice-Dziedzice otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  Tytuł operacji: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II”.

Tak