Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Środki z Europejskiego Instrumentu Miejskiego dla Gminy Czechowice-Dziedzice

Gmina Czechowice-Dziedzice znalazła się w elitarnym gronie 8 polskich gmin, którym udało się pozyskać grant w wysokości 60 tys. euro w ramach trzeciego naboru do Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF).

Europejski Instrument Miejski jest finansowany z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji. Jego celem jest wsparcie samorządów lokalnych w opracowywaniu koncepcji inwestycyjnych przyczyniających się do realizacji działań określonych w lokalnych planach działań na rzecz klimatu i energii.

Wniosek o dofinansowanie został złożony na sporządzenie koncepcji inwestycyjnej budowy kompleksu energetycznego w Czechowicach-Dziedzicach. Wnioski oceniane były z uwzględnieniem kryteriów: wielkość inwestycji, oszczędność energii, struktura zarządzania, zaangażowanie interesariuszy, zgodność z celami EUCF. Aplikacja Gminy Czechowice-Dziedzice została oceniona jako spełniająca w wysokim stopniu wszystkie kryteria EUCF.

Planowana inwestycja zakłada budowę ekologicznej ciepłowni opartej na energii geotermalnej, modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej o nowych odbiorców, budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 5 MW, termomodernizację budynków komunalnych i użyteczności publicznej oraz montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych. W ramach inwestycji rozważana jest również budowa biogazowni.

W koncepcji inwestycyjnej zostanie dokonana analiza zasadności realizacji przedsięwzięcia poprzez przeprowadzenie takich badań jak: analiza energetyczna, analiza inżynierska, analiza prawna, badanie rynku, analiza SWOT, analiza wpływu na środowisko oraz analiza finansowa.

Celem koncepcji inwestycyjnej jest ułatwienie poszukiwania finansowania dla docelowej inwestycji wśród instytucji publicznych i prywatnych zarówno w kraju, jak i zagranicą (banki inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, PPP).

Projekt realizowany będzie w latach 2022-2023. Projekt nie wymaga wkładu własnego pieniężnego, 100% jego wartości to dofinansowanie.

Projekt „Feasibility study for the construction of an energy complex in Czechowice-Dziedzice” realizowany dzięki wsparciu programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” za pośrednictwem European City Facility (umowa grantowa nr 864212)

Nie