Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Rozpoczęła się rewitalizacja budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych

Kilka tygodni temu rozpoczęła się termomodernizacja i rewitalizacja budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Legionów w Czechowicach-Dziedzicach. W przyszłości do zabytkowego obiektu przy ulicy Legionów przeniesie się Administracja Zasobów Komunalnych.

W pierwszym etapie budynek przejdzie termomodernizację w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II”.

Zakres prac obejmuje m.in. izolacje ścian i dachu, wymianę stolarki drzwiowej i stolarki okiennej, docieplenie elewacji budynku, pokrycie dachu. Ponadto zmodernizowany zostanie system grzewczy poprzez wykonanie instalacji ogrzewania, zabudowę kotłowni gazowej, wykonanie instalacji wewnętrznej gazu. Dodatkowo w pierwszym etapie inwestycji przewidziano roboty instalacyjne, które obejmują wykonanie instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej i klimatyzacji.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka Niskoemisyjna, działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT.

Termin wykonania: 30.06.2023 r.

Drugi etap dotyczy rewitalizacji zabytkowego budynku na potrzeby administracyjne i społeczne (siedziba AZK). Prace obejmą m.in.: roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne i wykończeniowe, zabudowę urządzenia dźwigowego, konserwatorski remont elewacji budynku, roboty elektryczne, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie nawierzchni utwardzonych.

Zadanie jest finansowane z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnego Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach na potrzeby administracyjne i społeczne” w ramach Instrumentu Finansowego wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10: Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.4: Poprawa stanu środowiska miejskiego.

Termin wykonania: 30.11.2023 r.

Wykonawcą obu etapów inwestycji jest Firma Remontowo - Budowlana "MAT-BUD" z Kaniowa.

 

Tak