Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Radni podjęli decyzję o nazwie DK-1 w Czechowicach-Dziedzicach

Na lutowej sesji Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach przyjęła uchwałę nadającą drodze krajowej nr 1, położonej w granicach administracyjnych Gminy Czechowice-Dziedzice nazwę Katowicka.

W związku ze znacznym wzrostem aktywności inwestycyjnej terenów położonych wzdłuż drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych gminy Czechowice-Dziedzice, powstała konieczność nadania temu odcinkowi DK-1 nazwy, która pozwoli na ustalenie numerów porządkowych dla obiektów położonych przy drodze, o co wnioskowali inwestorzy.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział w Katowicach)  wyraziła zgodę na nadanie nazwy przedmiotowej drodze. Po wejściu w życie uchwały DK-1 na terenie naszej gminy będzie nosić nazwę Katowicka.

Tak